वि. वा. शिरवाडकर (Kusumagraj) यांची सामाजिक नाटके

समीक्षा दुसरी खेप” या माझ्या पुस्तकातील प्रसिद्ध मराठी लेखक वि. वा. शिरवाडकर (माहिती) (V. V. Shirwadkar) तथा  कुसुमाग्रज (Kusumagraj) यांच्या सामाजिक नाटकांची समीक्षा करणारा हा लेख.  –

वि वा शिरवाडकर यांची सामाजिक नाटके

Advertisements